Vleugels > ANBI

ANBI-informatie: Geef de Zeeuwse Concertzaal Vleugels met belastingvoordeel! 

Stichting Zeeuwse Concertzaal heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele organisaties.waarmee het fiscaal als een goed doel wordt aangemerkt.

De Zeeuwse Concertzaal is een culturele ANBI-instelling waardoor de Geefwet op uw bijdrage van toepassing is. Dit maakt uw ondersteuning mogelijk fiscaal aantrekkelijk. Als u kiest voor een periodieke schenking die voor 5 jaar is vastgelegd, mag u uw periodieke gift helemaal aftrekken, én nog eens 25% extra. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.  

Wilt u uw bijdrage direct vastleggen in een periodieke overeenkomst, dan kunt u hier het formulier downloaden.


Rekenvoorbeeld Toets

U geeft de Zeeuwse Concertzaal Vleugels door een toets te adopteren. Heel hartelijk dank!  U doet dit via een periodieke gift van € 500. U mag de aftrek met 25% verhogen, dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u mag aftrekken: € 500 + € 125 = € 625.


Rekenvoorbeeld Octaaf

U geeft de Zeeuwse Concertzaal Vleugels door een octaaf te adopteren. Heel hartelijk dank! U doet dit via een periodieke gift van € 2.500. U mag de aftrek met 25% verhogen, dus met € 625. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u mag aftrekken: € 2.500 + € 625 = € 3.125. 

Omgekeerd hoeft de Zeeuwse Concertzaal geen schenkbelasting over uw gift te betalen. Dubbel voordeel voor een nieuwe vleugel dus! 

Alle informatie rondom geven met belastingvoordeel, inclusief eenmalige giften, is terug te vinden op de website van de Belastingdienst. 

Heel erg bedankt voor uw steun! 


nieuwsbrief - Aanmelden

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan!