Geschiedenis

De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg vormt al meer dan een eeuw een zeer belangrijke schakel in het Zeeuwse muziekleven, niet in de laatste plaats vanwege haar bijzondere akoestische kwaliteiten.

Concert- en gehoorzaal

Er werden wekelijks concerten gegeven onder leiding van een kapelmeester. Over het verdere verloop is, behalve een handvol advertenties in de Middelburgsche Courant - weinig bekend.
In 1836 vervalt de functie en wordt de concertzaal verplaatst naar een bovenzaal van het Abdijcomplex aan de Groenmarkt, gerund door de Middelburgse afdeling van de Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst.
Decennia later bleek deze te klein en moest er dikwijls worden uitgeweken naar andere ruimten. Rond 1895 werd men gesommeerd het pand te verlaten in verband met de geplande restauratie van het complex.          
De gebruikers lieten het er niet bij zitten en vormden samen met anderen een commissie met als doel een alternatief te verzinnen. Deze commissie kon begin 1896 triomfantelijk bekendmaken dat er voldoende middelen (fl.32.500,- !) waren vergaard om een bestaand pand, Singelstraat 13, te kopen, te verbouwen en uit te breiden met een concertzaal. Nog voor het eind van datzelfde jaar (in de huidige tijd zou dat onmogelijk zijn!) kon deze Concert- en Gehoorzaal feestelijk worden ingewijd met onder meer de 5e Symfonie van Ludwig van Beethoven.
Vanaf dat moment had het muziekleven er een geweldige dimensie bij gekregen en konden er talloze concerten en andere activiteiten worden georganiseerd.
Om het geheel te vervolmaken werd er in het begin van de 20e eeuw tevens een concertorgel geplaatst.

Het complex heeft in de loop der tijd niet alleen als concertruimte dienst gedaan. Zo heeft het onder meer als opvangruimte voor Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst gedaan. Later zelfs als onderkomen voor militairen en als pakhuis. De Tweede Wereldoorlog is eveneens niet ongemerkt voorbijgegaan aan het complex, met name tijdens het verwoestende bombardement van 17 mei 1940. Uiteraard is dit alles niet bevorderlijk geweest voor de kwaliteit van het gebouw. Mede daardoor heeft het in de loop der jaren diverse restauraties en verbouwingen ondergaan.
Een complex als dit vergt altijd veel onderhoud. Bovendien veranderen de wensen, de eisen, de inzichten, de technische mogelijkheden en de beschikbare middelen.

Terug

Binnenkort

donderdag 25 April

donderdag 25 April

vrijdag 26 April

nieuwsbrief - Aanmelden

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan!