Geschiedenis

De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg vormt al meer dan een eeuw een zeer belangrijke schakel in het Zeeuwse muziekleven, niet in de laatste plaats vanwege haar bijzondere akoestische kwaliteiten.

Rijke geschiedenis

Middelburg kent al sinds eeuwen een rijk cultureel leven. Met name de welvaart in de Gouden Eeuw bood een stevig fundament voor de verdere ontwikkeling van de stad. Nog in de 18e eeuw werden een Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en een tweetal Natuurkundige Gezelschappen (een voor vrouwen en een voor mannen) opgericht. Deze laatste twee zijn naderhand samengegaan.  
Ook op het gebied van de (klassieke) muziek gebeurde er het nodige. Behalve vele amateurmusici waren ook enkele componisten actief. Rond 1815 bestond er reeds een zangvereniging en een muziekkorps, voortgekomen uit de stedelijke schutterij.
Deze situatie bestaat anno 2019 nog steeds. In onze zaal repeteren wekelijks het Zeeuws Orkest, de Koninklijke Oratorium Vereniging en het Middelburgs Muziek Korps.       

Terug

Binnenkort

donderdag 25 April

donderdag 25 April

vrijdag 26 April

nieuwsbrief - Aanmelden

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan!