Wilt u de Zeeuwse Concertzaal steunen?

Hieronder alle informatie voor uw donatie.

ANBI-status

Stichting Zeeuwse Concertzaal heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee het fiscaal als een goed doel wordt aangemerkt.

Als particulier kunt u de Zeeuwse Concertzaal op meerdere manieren steunen:

Het is mogelijk om een eenmalige gift te doen. Eenmalige giften zijn slechts aftrekbaar voor zover het totaal aan eenmalige giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen, of ten minste € 60. De maximumaftrek bedraagt 10% van uw verzamel inkomen.
Door invoering van de Geefwet is het mogelijk een extra aftrek van 25% te claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft , tot een maximum van € 1.250. Bijvoorbeeld: bij een schenking van € 300 kunt u € 375 in aftrek brengen, en bij een schenking van € 5.000 zelfs € 6.250. Daardoor bent u voor uw schenking netto beduidend minder kwijt dan de schenking die wij ontvangen (een voordeel dat bij het hoogste belastingtarief kan oplopen tot meer dan € 3.000).

Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke gift. Deze schenking is namelijk geheel aftrekbaar, hiervoor gelden geen drempels en maximumbedragen. Een periodieke schenking is een jaarlijkse schenking voor minimaal 5 jaar, welke is vastgelegd bij de notaris. Ook bij de periodieke gift geldt de Geefwet, waardoor een aftrek van 25% extra per jaar mogelijk is. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de Inkomstenbelasting, met hetzelfde belastingvoordeel als hierboven beschreven. Om optimaal te genieten van de voordelen van de Geefwet bij de periodieke gift is het van belang om deze zo spoedig mogelijk in te laten gaan.

Behalve door een donatie tijdens uw leven, kunt u ook ervoor kiezen de Zeeuwse Concertzaal met een legaat te bedenken of in uw testament expliciet als erfgenaam op te nemen. Uw notaris kan u hierbij op de goede weg helpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken.

Omgekeerd hoeft de Zeeuwse Concertzaal geen schenkbelasting over uw gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen te betalen.

Ook voor bedrijven is het mogelijk om ons te steunen, waarbij uw bedrijf kan profiteren van fiscaal voordeel. U kiest er dan voor om een gift te doen, zonder dat hier een zakelijk belang of een tegenprestatie tegenover staat (in dat geval zou er namelijk sprake zijn van sponsoring en is de geefwet niet van toepassing). Indien uw bedrijf een gift doet aan de Zeeuwse Concertzaal dan kan deze gift worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting tot maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Voor bedrijven geldt ook de multiplier, die zelfs 50% bedraagt. Dit houdt in dat de giftenaftrek wordt verhoogd met 50% tot een maximum van € 2.500. Dus bij een gift van € 5.000 kan er € 2.500 extra in aftrek worden genomen.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Terug

nieuwsbrief - Aanmelden

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan!