Stichting de Zeeuwse Concertzaal zoekt een nieuwe voorzitter & een nieuw lid van het Bestuur

woensdag 14 Februari

Stichting de Zeeuwse Concertzaal zoekt een nieuwe voorzitter& een nieuw lid van het Bestuur.

De Zeeuwse Concertzaal is een actief muziekcentrum in Middelburg en is hét podium voor klassieke en hedendaagse muziek in Zeeland. De missie van de Zeeuwse Concertzaal is het verbinden en verrijken van mensen met een hoogwaardig muziekaanbod en een gevarieerde muziekbeleving. De concertzaal biedt de mogelijkheid voor muziekbeoefening, repetities en concerten van de meest verschillende musici en muziekgezelschappen. Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Algemene competenties bestuursleden:

  • Ervaring hebben in het besturen van een (culturele) stichting
  • Voldoende inzicht hebben in taken en rolverdeling tussen bestuur en directeur/bestuurder en zorgdragen voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand ten aanzien van de andere leden van het bestuur en de directeur onafhankelijk en kritisch te opereren
  • Affiniteit hebben met kunst en cultuur, in het bijzonder met klassieke en hedendaagse muziek
  • In staat zijn in teamverband te werken
  • Bekend zijn met de Governance Code Cultuur

 

  

Profiel voorzitter

Bij de taken van de voorzitter ligt het accent op strategie, inhoudelijke consistentie en netwerk. Hij/zij leidt de vergaderingen van het bestuur, geeft vorm aan teamleiderschap, is sparringpartner voor de directeur en het team, stelt de besluiten vast en vertegenwoordigt het bestuur naar buiten.

Specifieke competenties voor de rol van de beoogde voorzitter:

  • Kan leidinggeven aan oordeelsvormende en besluitvormende processen
  • Heeft bindend vermogen en overwicht binnen en buiten de organisatie
  • Is een inspirerende persoonlijkheid die kan enthousiasmeren
  • Beschikt over een aanspreekbaar netwerk in het culturele veld en het openbaar lokale bestuur.
  • Heeft voldoende tijd, energie, inzet en enthousiasme te besteden aan zijn rol en functie

 

Profiel bestuurslid

Naast de algemene kenmerken geldt dat voor het beoogde bestuurslid dat hij/zij deskundigheid en professionele ervaring heeft op het gebied van marketing en publiciteit en een relevant netwerk heeft in die wereld.

Voor de werkzaamheden wordt geen vergoeding verleend.

 

Heb je belangstelling voor een van beide functies en voldoe je aan het gewenste profiel, stuur dan een mail naar info@zeeuwseconcertzaal.nl. Reageren is mogelijk tot 15 maart 2024. 


Terug naar overzicht

Binnenkort

donderdag 25 April

donderdag 25 April

vrijdag 26 April

nieuwsbrief - Aanmelden

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan!